Etisk og Sikker Dataindsamling

FlowPoint tilbyder løsninger til at foretage etisk og sikkert dataindsamling.
I vores informationssamfund i dag, indsamles der store mængde data i stortest alle sektor. FlowPoint mener
at sådanne indsamlinger skal gøre ansvarligt og med stor bevågenhed på person sensitive data. FlowPoints
løsninger opnår målet med indsamlingen uden at krænke borgers ret til at forblive anonym.

Denne løsning giver flere erhvervsmiljøer mulighed for præcist at spore og tælle
personer uden at krænke deres privatliv. Det løser udfordringen med at optimere drift
og ressource allokering i områder med høj transport eller kundedynamik. Relevant for shipping, kajanlæg og værfter mv. Fås også til: - Erhverv - Offentligt - Privat - Skibsfart

Læs mere her: https://flowpoint.dk/privacycount.html

En anonym kortlægnings løsning af køretøjer og deres bevægelser.

Systemet PrivacyCount - Vehicles leverer kontinuerligt data på tællinger, flow, bevægelsesmønstre, kødannelser, fare, mængder, hastighed og meget mere.
Der genereres ligeledes statistikker som blandt andet besøgstal, anvendte indgange, peak-tidspunkter, knudepunkter mv.

Systemet kan scanne nummerplader uden at krænke personers rettighed til at forblive anonym. Uden at processer personligt data tilbyder løsningen et ikke set før alternativ for opgaver til adgangskontrol, og er en komplet moralsk løsning der fjerner alle risici for at krænke folks rettigheder, samt risikoen for biodatamisbrug og lækager.

PrivacyCount - Vehicles er et modulært hardware produkt der afvikler kunstig intelligens og computervision lokalt hvor systemet er placeret. Baseret på analogt neuralt netværk, er løsningen en offline tilføjelse til eksisterende kamerasystemer, og kræver derfor ikke yderligere sensorer monteret for at fungere. FlowPoint Aps tilbyder en ny etisk tilgang til håndteringen af trafik og ANPG / LPR samt en forbedret adgangsoplevelse.

Lær hvad jeres besøgende bruger deres tid på, hvor placeres køretøjer, hvor stopper de længst tid, anvendes vejnettet som tiltænkt, placeres køretøjer parkeret i korrekte båse. Hvis der eks. Vis i et parkeringshus opstår kødannelser eller der kommer uventet travlhed kan systemet hjælpe med at oplyse og ændre flowet af trafik rundt i bygningen. Systemet kan også hjælpe med at finde typiske mønstre i anvendelse, parkering, hastighed, mv.

PrivacyCount - Vehicles kan anvendes i alt dansk vind og vejrforhold både dag og nat. Via automatisk omskiftning af vores indbygget vejrfilter optimeres detekteringen. Det betyder en dækningstid på 99%. Behovet for PrivacyCount - Vehicles systemet findes ved blandt andet grænseovergange, dry port, truckterminaler, sikre havne mv. Hvor det kan anvendes til at få lastbiler hurtig videre så kødannelser og forsinkelser ikke opstår.

PrivacyCount - Vehicles kan eksempelvis også detektere og alarmerer hvis en fare situation opstår, og kan anses som et sikkerhedssystem. Sikkerheden øges betydeligt ved detektering af sammenstød, påkørsel- eller overskridelse af en forudbestemt zone. Ydermere kan løsningen branddetektere og hjælpe evakuering af mennesker hvis brand opstår, som i yderste situation kan være forskellen på liv og død.

Er PC-Vehicles din genvej til NIS2- og GDPR-Compliant kørretøjs overvåning?

Læs mere her: https://flowpoint.dk/privacycount.html

FlowPoint ApS har udviklet en revolutionerende løsning til anonym kortlægning af personer og køretøjers bevægelser.

Systemet PrivacyCount - ArtPath leverer kontinuerligt data på flow, bevægelses-mønstre, fare, kødannelser, forsamlinger, løb, tællinger, personmængder, og meget mere. Der genereres ligeledes statistikker som blandt andet besøgstal, anvendte indgange, peak-tidspunkter, knudepunkter mv.

Lær hvad jeres besøgende bruger deres tid på, hvor de kigger hen, hvor opholder de sig længst tid, har den nye særudstilling faktisk også publikumsinteresse, tiltrækkes der besøgende til alle afkroge af bygningen eller er der områder som skal forandres, alt dette og meget mere kan systemet afklare. Opstår der kødannelser eller kommer der uventet travlhed kan systemet hjælpe med at ændre ruten rundt i bygningen, og på baggrund af besøgende bevægelsesmønstre helt automatisk skabe dynamisk nye optimale ruter, således alle få mulighed for at se det hele.

Systemet kan eksempelvis også detektere og alarmerer hvis publikummer berører dele af udstillingen, eller overskrider en forudbestemt zone, derved øges kunstbeskyttelse og sikkerheden for udstillingen.

Systemet alarmerer hvis en fare situation opstår, og kan anses som et sikkerhedssystem. Sikkerheden øges betydeligt ved blandt andet brand og evakuering af mennesker, i større bygninger så som på et museum. At kende antal og lokation på savnede personer kan være forskellen på liv og død.

PrivacyCount - ArtPath er et modulært hardware produkt der afvikler kunstig intelligens og computervision. Baseret på analogt neuralt netværk, er løsningen en offline tilføjelse til eksisterende kamerasystemer, og kræver derfor ikke yderligere sensorer monteret for at fungere. FlowPoint tilbyder en ny etisk tilgang til ”Crowd Control”. En komplet moralsk løsning der fjerner alle risici for at krænke folks rettigheder, samt risikoen for datamisbrug og lækager.

Er PrivacyCount - ArtPath din genvej til NIS2- og GDPR-Compliant publikums udvikling?

Læs mere her: https://flowpoint.dk/privacycount.html 

FlowPoint Aps
CVR: 41726172

Kontakt

Lær mere om os

Vi afvikler årligt flere kurser

© COPYRIGHT 2023 - FLOWPOINT APS - ALL RIGHTS RESERVED