IT-Sikkerhed

FlowPoint tilbyder og omfavner en stor perlette af opgaver indenfor IT-sikkerhed.
Kontakt FlowPoint i dag, og lad os hjælpe med at skabe en tryg fremtid, for jeres virksomhed.

GDPR Compliance

FlowPoint's GDPR Compliance løsning er den ultimative løsning til virksomheder, der søger at sikre deres persondata og overholde de strenge krav i GDPR. Vores skræddersyede pakker og årlige sikkerhedsaftale giver virksomhederne den nødvendige tryghed og beskyttelse mod potentielle bøder og omdømmeskader.

Vi tilbyder et solidt fundament for persondatasikkerhed gennem evalueringer og identifikation af processer og behandlinger. Vi hjælper med at kortlægge persondataindsamling, evaluere politikbehov og rådgive om lovpligtig dokumentation. FlowPoint er din pålidelige partner til at navigere i den komplekse verden af persondatasikkerhed og GDPR-compliance.

• Kortlægning af persondata håndtering, opbevaring, deling mv.
• Gennemgang samt udførelse af politikker eller opdatering af eksisterende
• Rådgivning af lovpligtig dokumentation
   o Behandlingsaktiviteter (Artikel 30 fortegnelse)
   o Persondatapolitikker
   o Intern datapolitik
   o Databehandleraftaler
   o Samtykkeerklæringer
• Identificering samt kategorisering af persondata, intern, ekstern, følsomme, fortrolige mv.
• Systemimplementering til håndtering samt håndhævning af procedurer og politikker
• Risikovurdering på persondataprocessor (DPIA)
• Rådgivning af domain kryptering og datasikkerhedshåndteringsmetoder.

LINK

NIS2 Compliance

FlowPoints skræddersyet NIS2 servicepakke hjælper med at tilsikre at virksomheden opfylder de kommende krav i NIS2-direktivet (2024). Vi gennemgår virksomhedens IT-infrastruktur, analyserer trusselslandskabet og kan identificerer de nødvendige sikkerheds- & implementerings- foranstaltninger til at sikre virksomhedens overholdelse af NIS2-kravene.

• Skræddersyet NIS2 servicepakke fra FlowPoint
• Gennemgang af IT-infrastruktur og trusselslandskab
• Identificering af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at blive NIS2 compliant
• Implementering af nødvendige NIS2 compliant sikkerhedsforanstaltninger

LINK

CyberShield

FlowPoints specialeprodukt CyperShild tilbyder omfattende IT-sikkerhedstjenester, der beskytter virksomheder mod digitale trusler. Vi udfører avancerede sikkerhedstests, sårbarhedsvurderinger og kan implementere de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at virksomhedens systemer, data og infrastruktur bliver korrekt beskyttet.

• General gennemgang af IT-infrastruktur
• Kortlægning af HMI-typer og lokationer
• Netværks knudepunkter
• Backbone samt redundans
• ISP-implementering. 

IT-sikkerhed til Maritime virksomheder

FlowPoint tilbyder også beskyttelse af skibssystemer mod moderne trusler med skibscybersikkerhed IACS UR E27, der er baseret på anerkendte internationale standarder som IEC 62443. Tag det første skridt mod øget skibscybersikkerhed ved at kontakte vores specialister i dag. Sammen bygger vi en sikrere fremtid til jeres maritime virksomhed.

ISO-Prep

FlowPoints specialiserede ISO-preparation service hjælper med at forberede virksomheden til ISO-standarder. Vi udfører omfattende gennemgang af virksomhedens processer og systemer, identificerer sikkerhedsmæssige mangler og kan hjælpe med at implementere de nødvendige forbedringer for at opnå certificeringer så som ISO27001-certificering.

• ISO27001:2022
• ISO-forberedelse
• Procesgennemgang og forberedelse
• Backbone samt redundans
• Identifikation af sikkerhedsmangler
• Identifikation af passende certificeringsmuligheder 

PhishGuard

FlowPoints avancerede PhishGuard-beskyttelsestjeneste hjælper med at forhindre phishing-angreb mod virksomheder. Vi tilbyder regelmæssige phishing-simuleringer for at uddanne virksomhedens medarbejdere, og kan implementere tekniske løsninger, der identificerer og blokerer mistænkelige e-mails og websteder mm.

• Avanceret PhishGuard-beskyttelse
• Forebyggelse af phishing-simuleringer
• Identifikation og blokeringsteknik
• Tekniske anti-phishing-løsninger 

Sikkerhedspolitikrevision

FlowPoint gennemgår og reviderer virksomheds sikkerhedspolitikker for at tilsikre, at de er opdateret og i overensstemmelse med gældende standarder og bedst praksis. Vi identificerer eventuelle huller eller mangler og kan levere konkrete anbefalinger til forbedringer. Vi hjælper også hvis der endnu ikke er fastlagte sikkerhedspolitikker.

• Skabe fundamentale politikker til virksomhedens nødagtige og præcise behov.
• Sikkerhedspolitik-gennemgang med ekspertise
• Opdatering og standardoverensstemmelse
• Identifikation af mangler, præcise forbedringsanbefalinger
• Assistance ved manglende politikker 

Sårbarhedsscanning

FlowPoint tilbyder 'regelmæssige' udførelse af sårbarhedsscanninger af virksomhedens IT-systemer og leverer detaljerede rapporter, der kan identificerer potentielle sårbarheder. Disse rapporter giver mulighed for at træffe informerede beslutninger om at styrke eller omstrukturer sikkerhedsinfrastrukturen mm.

• Regelmæssige sårbarhedsscanninger
• Detaljerede rapporter som identificerer sårbarheder
• Grundlag for informerede beslutninger
• Styrkelse af sikkerhedsinfrastrukturen
• Præcis håndtering af risici 

Forberedelse til auditering

FlowPoint arbejder meget med at tilsikre virksomheders IT-sikkerhed og kender kravene forbundet med at blive certificeret på en lang række områder så som på ISO-27001:2022. FlowPoint tilbyder derfor muligheden for at få gennemgået udarbejdet procedurer og implementeringer før det fremsendes til en evt. intern auditering.

FlowPoint tilbyder også beskyttelse af skibssystemer mod moderne trusler med skibscybersikkerhed IACS UR E27, der er baseret på anerkendte internationale standarder som IEC 62443. Tag det første skridt mod øget skibscybersikkerhed ved at kontakte vores specialister i dag. Sammen bygger vi en sikrere fremtid til jeres maritime virksomhed.

Kontakt FlowPoint i dag, og fortæl os jeres behov.


IT-sikkerhed for Tech startups

Hos FlowPoint ved vi hvor svært det kan være at starte virksomhed, især inden for technologi sektoren, derfor tilbyder vi konsulent arbejde, til alle der bygger software eller hardware og skal følge nye regler og love, hvilket blandt andet kan inkludere hjælp til EU Cyber Resilience Act, ISO27001 eller D-mærke.

Hvad er omfanget af Cybersecurity Resilience Act?
Cyber Resilience Act introducerer regler for at beskytte digitale produkter, der ikke er omfattet af tidligere reguleringer. Det er derfor den første lovgivning i verden til 'Internet of Things' (IoT).

IT-sikkerhed for tech-startups er afgørende for at beskytte følsomme data, opretholde integriteten af systemer og opbygge tillid hos kunder og partnere. Her er nogle vigtige punkter for at sikre effektiv IT-sikkerhed FlowPoint kan hjælpe jer med:

Sårbarhedsanalyse og Risikovurdering, Firewall og Netværksbeskyttelse, Regelmæssige, Sikkerhedsopdateringer, Stærke Adgangskontroller, Datakryptering, Backup og Redundans, Sikkerhedstræning til Medarbejdere, Overvågning og Logning, Tredjepartsleverandør Sikkerhed, Compliance med Lovgivning, Incident Response Plan, Kontinuerlig Evaluering og Opdatering. 


FlowPoint Aps
CVR: 41726172

Kontakt

Lær mere om os

Vi afvikler årligt flere kurser

© COPYRIGHT 2023 - FLOWPOINT APS - ALL RIGHTS RESERVED